MUSIC 972 היא חברת המוסיקה העצמאית הגדולה בישראל. הוקמה ב1987, פועלת בתחומים הבאים:
זכויות יוצרים
  אנו מנהלים ומייצגים זכויות יוצרים בשני מישורים: רפרטואר ישראלי דרך עננה בע"מ - המו"ל למוסיקה הכי גדול בישראל, קטלוגים בינלאומיים דרך דליה הוצאה לאור. הבלעדיים בארץ לזכויות היוצרים בקטלוגים - Sony/ATV Music Publishing, EMI Music Publishing, Kobalt Music Publishing, Kassner Associated Publishers, Shapiro Bernstein & Co., Downtown, IMG, Roy Orbison Music, Di.Pi.U, ועוד.
הקלטות
  אנו חברת המוסיקה העצמאית הגדולה ביותר עם למעלה מאלף הקלטות. בין הלייבלים שלנו ניתן למצוא את עננה, לבנטיני, עבודה עברית, Cloudia, Dalia Classis, Jazz 972 ועוד. אנו מייצגים קטלוגים בינלאומיים ומנהלים את כל הפעילויות: הפצה פיזית ודיגיטלית, יחסי ציבור, מכירות ושיווק, טיפול בסינקים וניהול זכויות שכנות.
ניהול עסקי
  אנו חברת הניהול הגדולה ביותר עבור יוצרים ואמנים
ומטפלים בכל ההיבטים של הקריירה שלהם (360).
שיווק והפקת מופעים
  אנו מפיקים מופעים (מא' עד ת') ומייצגים מופעים ואמנים מופיעים.
חדשנות
  פרטים בקרוב...

    Copyright © 2017 MUSIC 972. All rights reserved. Contact Us